Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby společnost společnost SolutionSynergy s.r.o. zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji společnosti SolutionSynergy s.r.o., IČO 09372679, se sídlem Žihle 147, 331 65 Žihle, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39617.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vyberte váš požadavek